Fra skrot til genbrug...


...i mere end 50 år


Sindal Autoophug blev etableret i 1967, men vores historie starter ikke der. Den nuværende ejer Kim Andersen var nemlig endnu ikke startet i skole da hans far, Evald Andersen, i 1966 købte et nedlagt teglværk i Brønderslev og i 1967 etablerede Brønderslev Ophug.

I arbejde som 14 årig 


I 1974 købte faderen Hirtshals Cementstøberi, og som Kim husker det, blev han hentet fra toget, da han kom fra lejrskole. Han fik overrakt en pose med tøj, og så blev han kørt til Hirtshals for at passe forretningen - i en alder af bare 14 år. Senere blev Mosbjerg produkthandel købt og i 1983 købte familien konkursboet Bindslev Cementstøberi og omdannede det til produkthandel og autoophug. Sindal Autoophug blev købt i 1991 og al autoophug fra Bindslev og Sindal blev nu samlet i Sindal. Fra 1993 overtog Kim virksomheden.

IMG_9225

Stort handelstalent


Når det over årene er lykkedes at skabe en blomstrende forretning skyldes det ikke mindst et stort handelstalent hos Kims far, Evald Andersen.


Det nedlagte teglværk i Brønderslev blev nemlig betalt ved at sælge ud af gammelt jern og andet inventar, så købet i princippet var kontant og omkostningsfrit. 


Der er ingen tvivl om at det er et talent som Kim Andersen har arvet.


Netop et handelstalent kombineret med et fokus på genbrug og miljø har gjort Sindal Autoophug til den store og blomstrende forretning den er i dag.

Fokus på genbrug og miljø


Det handler selvfølgelig om miljørigtig bortskaffelse af gamle biler.


Der er opfundet løsninger, så alle væsker opsuges og bortskaffes korrekt.


Brugte reservedele der kan genbruges sorteres og registreres digitalt inden resten af køretøjet sælges som gammelt jern, gummi osv.


I dette arbejde er en ISO certificering et vigtigt element, når processer og præcise arbejdsgange skal dokumenteres.


Sindal Autoophug har været miljøcertificeret siden 1994 og ISO certificeret siden 2006.

Fra skrot til "slot"

Sindal Autoophug er i dag en stor og blomstrende forretning.


Fra Kim Andersen overtog forretningen fra sin far i 1993 er forretningen igen og igen udvidet med tilkøb af jord og opførelsen af nye kæmpe haller til opbevaring af biler og de nu omkring 400.000 reservedele der i dag ligger på lager. I afsnittet "Fotos" kan du på billederne se, hvordan der hele tiden er blevet udvidet med jord og nye haller. At forretningen er vokset, ses også på antallet af medarbejdere der fra starten af 90´erne til i dag er steget fra 5 til 27. 


Alt dette har kun været muligt takket være Kims store handelstalent og mange års hårdt arbejde der sammen med et tidligt fokus på miljø og indførelsen af moderne teknologi har gjort denne vækstrejse mulig. Men selvfølgelig havde det aldrig kunnet lade sig gøre uden de dygtige og engagerede medarbejdere og en stor opbakning fra familien.  

Generationsskifte sat i gang


Den 13. december 2020 blev Kim Andersen 60 år, og det er blevet tid til at begynde processen med at give stafetten videre til hans to sønner Michael og Mads der i 2020 hver overtog en mindre del af virksomheden. Kim fortsætter i virksomheden en årrække frem, så processen med overdragelse til sønnerne kan blive så smidig som mulig.

Kim Andersen